Nabízíme elektroinstalace v oblasti regulačních stanic plynu a kanalizačních podtlakových a čerpacích systémů

Krátce o nás

Společnost ELI-PRO s.r.o. byla založena v roce 2001 a je specializovanou firmou pro služby založené na dodávkách, montážních a servisních činnostech v oboru elektro pro regulační stanice plynu a v aplikacích podtlaková kanalizace.

Historie a zkušenosti v oboru Regulační stanice plynu a podtlakové kanalizační systémy sahají až do roku 1993, což nabízí velkou míru poznatků v daném oboru a optimální náhled na dané zaměření této společnosti.

Klademe důraz na kvalitu a preciznost provedené práce.